Visiting nursing homes talking to old age people like nursing homes and children

Submitted by Member from Macarthur on

Besoekende verpleeginrigtings vir ou mense of kinders    wat deur families uitgelaat en gee my tyd en saam met hulle soos 'n familt lid 

My availability: 

Sunday’s

Expiring: 13 April 2020 - 12:00am