Visiting nursing homes talking to old age people like nursing homes and children

Offered

Submitted by Member from Macarthur on 13 April 2019 - 2:15pm

Besoekende verpleeginrigtings vir ou mense of kinders    wat deur families uitgelaat en gee my tyd en saam met hulle soos 'n familt lid 


Expiring: 13 Apr 2020 - 12:00am
My availability: 
Sunday’s